Frister

TIRSDAG
06
OKTOBER

Frist for å stille til verv. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomitéen, Elizabeth K. H. Dale på e-post til edalekh@gmail.com.

TIRSDAG
13
OKTOBER

Frist for å sende inn resolusjoner og lovendringsforslag. Resolusjoner sendes i Word-format til akershus@ungehoyre.no. Merk e-posten med «Resolusjon 2020» i emnefeltet.

ONSDAG
14
OKTOBER

Frist for utsendelse av 2. innkalling.

LØRDAG
17
OKTOBER

Frist for påmelding til Generalforsamlingen og Generalforsamlingsmiddagen.

TORSDAG
22
OKTOBER

Frist for innbetaling av egenandel til Generalforsamlingsmiddagen.