Påmelding

Påmeldingsfristen gikk ut lørdag 17. oktober

 

Påmeldingsfristen har løpt ut. Om du ønsker å delta på Generalforsamlingen, kan du sende en e-post til akershus@ungehoyre.no med:

– Navn

– Telefonnummer

– Fødselsdato

– Bostedskommune

– Om du ønsker å delta på middagen