Resolusjoner

Fristen for å sende inn resolusjoner var tirsdag 13. oktober.

 

Innsendte resolusjoner kan leses i resolusjonsheftet.

 

Du kan sende inn endringsforslag via skjema for endringsforslag.

 

Resolusjonskomiteens innstilling

Resolusjonene innstilles behandlet i følgende rekkefølge: 

 

1. Program 2: Akershus Unge Høyres Integreringsprogram

2. Program 1: Akershus Unge Høyres Forsvarsprogram

3. Resolusjon 5: Et forbud mot TikTok er en trussel mot ytringsfriheten

4. Resolusjon 6: Ja betyr ikke samtykke

5. Resolusjon 7: Energinasjonen Norge

 

Politikk som ikke blir behandlet grunnet tid foreslås oversendt politisk forum.