Verv

Fristen for å søke verv gikk ut tirsdag 6. oktober 2020

Vil du ha verv i Akershus Unge Høyre?

Det skal velges et nytt Arbeidsutvalg og to-fire nye Fylkesstyremedlemmer for Akershus Unge Høyre. Arbeidsutvalget er foreningens styre og står for den daglige driften av foreningen. Arbeidsutvalget består av leder, to nestledere og tre-seks vanlige medlemmer. Alle medlemmer står fritt til å stille til verv. I tillegg har lokalforeningene og enkeltpersoner muligheten til å spille inn forslag til kandidater. Om du vil spille inn deg selv er det bare å sende et brev til leder av valgkomiteen. Om du kjenner en du mener er egnet for å sitte i foreningens styre (arbeidsutvalget) kan du sende et anbefalelsesbrev til leder av valgkomiteen.

 

Arbeidsutvalget samarbeider tett for å utvikle ny politikk, nye arrangementer og lignende. Likevel er det en viss arbeidsfordeling, det kan være lurt å se på dette før man eventuelt stiller til et verv.

De ulike vervene

 

Leder

Leder møtene og fylkesforeningen, er ansiktet utad og driver fart i politisk utvikling og organisasjonsutvikling. Leder har det overordnede ansvaret for hele fylkesforeningen. Leder representerer foreningen i Landsstyret og andre sammenhenger, internt og eksternt.

 

1. nestleder

Har ofte hovedansvaret for å lage nye politikk og kan ha et spesielt ansvar for å skrive leserinnlegg eller lage medieinnslag. Bistår lederen i å lage ny politikk. 1. nestleder rykker opp til å bli leder om leder må gå av på kort varsel.

 

2. nestleder

Har tradisjonelt sett hovedansvaret for mye av organisasjonsutviklingen og det praktiske rundt arrangementer. 2. nestleder samarbeider derfor ofte tett med lokalforeningene for å løse organisatoriske utfordringer i foreningen.

 

Arbeidsutvalgsmedlem

AU-medlemmene står mer fritt og har færre rutineoppgaver, de får derfor ofte ansvar for større og midlertidige prosjekter. Eksempler på disse er Talentprogrammet, Programarbeidet, lokalforeningsseminaret, kontakt med lokalforeningene, nominasjon osv. I tillegg er det ventet at styremedlemmene tar initiativ til egne nye prosjekter.

 

Direktevalgte Fylkesstyrerepresentanter

Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom Generalforsamlingene. Her møter Arbeidsutvalget, leder av hver lokalforening og to til fire fylkesstyremedlemmer som er valgt av Generalforsamlingen. Fylkesstyret planlegger større arrangementer, utvikler organisasjonen videre og kontrollerer Arbeidsutvalget. Fylkesstyret møtes vanligvis mellom fire til åtte ganger i året.

 

Hva gjør du om du vil ha et av disse vervene?

Prosessen foregår ved at du sender inn et brev til valgkomiteen. Dette ligner på mange måter en ordinær jobbsøknad med en enkel CV og et motivasjonsbrev. Det er ikke vanlig at motivasjonsbrevet er lenger enn en side. Her begrunner du hvorfor du stiller til vervet, hva som gjør deg egnet for vervet, hva du mener du kan bidra med og ellers annet om deg som valgkomiteen kan ønske å vite.

 

Valgkomiteen samler inn alle innspill og søknader før de kaller inn aktuelle kandidater til intervju. Basert på dette leverer komiteen en innstilling på hvem de mener bør ha hvilket verv. Innstillingen legges frem på Akershus Unge Høyres nettsider så snart valgkomiteen har fattet sin beslutning, senest samme dag som selve møtet.

 

Alle søknader fra kandidater som stiller til verv behandles konfidensielt og er et forhold mellom kandidaten og valgkomiteen. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomiteen, Elizabeth K. H. Dale på e-post til edalekh@gmail.com. Frist for skriftlig å stille til verv er tirsdag 6. oktober. Alle søknader sendes som Microsoft Word-filer eller andre formater som kan leses og redigeres i Microsoft Word.

 

Har du spørsmål til valgkomiteen kan du kontakte leder av valgkomiteen Elizabeth K. H.  Dale på telefon: +47 948 50 603, eller e-post edalekh@gmail.com.

 

Det er Generalforsamlingen som selv velger hvem som skal få vervene. Ordstyrerne vil starte med å lese opp valgkomiteens innstilling. Om ingen stiller imot innstillingen vil den bli vedtatt. Om noen reiser seg og er uenig med innstillingen vil det bli skriftlig avstemning. Alle kandidatene til vervet vil da få mulighet til å holde minst en forsvarstale for seg selv.